on-line        П р е в о д и        on-line 

1 стр.
8 лв.
24 часа
 
Начало
За нас
Какво предлагаме
Методика на работа
Условия и правила
Работно време
 
 
 
Плащане
.

За нас
Ние обединяваме удоволствието да бъдем полезни със силата на информацията. Каналите по които информацията е достъпна се увеличават всекидневно, a от там и езиците, на които се предава

Какво предлагаме
Услугата която предлагаме е превод на текстове в следните направления:
английски <-> български
немски      <-> български

френски    <-> български
арабски    <-> български

преводите са с фиксирана цена
Методика на работа
Какво се изисква от вас:
- да имате текст, който искате да преведете
- да ни го изпратите на e-mail translation@puf-paf.com
Условия и правила
В стремежа си да бъдем професионалисти в предлагането и осъществяването на On-Line преводи се налагат следните ограничения:
- ако изпратения превод е от 11 или повече страници (1 страница = 1600 знака без интервалите), сроковете за извършването му се доуточняват допълнително;
- след изпращане на заявка за превод от ваша страна до
Плащане
Преводите са с фиксирана цена 8 лв. независимо от езика или направлението


 

  translation@puf-paf.com    
.