on-line        П р е в о д и        on-line 

1 стр.
8 лв.
24 часа
 
Начало
За нас
Какво предлагаме
Методика на работа
Условия и правила
Работно време
 
 
 
Плащане
.

Условия и правила
В стремежа си да бъдем професионалисти в предлагането и осъществяването на On-Line преводи се налагат следните ограничения:
- ако изпратения превод е от 11 или повече страници (1 страница = 1600 знака без интервалите), сроковете за извършването му се доуточняват допълнително;
- след изпращане на заявка за превод от ваша страна до връщането на превода от нас, не се допуска изпращането на нова заявка за превод;
- преводите се правят от специалисти фиолози, но носят само и единствено информативен характер и не могат да се считат за официални документи.

 

  translation@puf-paf.com    
.